Eryngium

Eryngium หรือที่รู้จักในชื่อ Eryngo หรือ Amethyst Sea Holly เป็นดอกไม้ที่มีเอกลักษณ์เฉพาะตัวด้วยไม้พุ่มรูปโดมและส่วนปลายของใบประดับที่มีหนามแหลมทำให้การจัดดอกไม้ดูล้ำสมัย